Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm khác vị trí công việc

Cập nhật:

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho lao động nước  ngoài mà GPLĐ còn hiệu lực nhưng làm khác vị trí công việc

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

-  Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho lao động nước  ngoài làm khác vị trí công việc bao gồm các laoij giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;
  2. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
  3. 02 ảnh mầu theo quy định;
  4. Hộ chiếu (bản sao công chứng);
  5. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định;
  6. Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật.

Tham khảo thêm: