Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 04:04 PM, 25/02/2014

Asimic nhận tư vấn và làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tại Hà Nội và thành phố HCM. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về cấp phép, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

2. Hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài;

3. Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ tại nước ngoài và tại Việt Nam cho việc xin gia hạn, cấp lại giấy phép lao động.

3. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết cho khách hàng làm thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động.

4. Đại diện cho doanh nghiệp và người nước ngoài làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Sở lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất theo yêu cầu.

Để thủ tục cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài nhanh chóng và chính xác xin quý khách vui lòng liên hệ với văn phòng tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài của Asimic tại Hà Nội hoặc Asimic tại TP HCM.