Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu số 8: Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mẫu giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.