Người nước ngoài xin cấp lý lịch tư pháp khi nào?

Cập nhật: 02:30 PM, 04/05/2016

 Người nước ngoài xin cấp lý lịch tư pháp khi nào?

Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 quy định trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Khi làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc lý lịch tư pháp nước ngoài trong hồ sơ.

Người nước ngoài xin cấp lý lịch tư pháp để làm giấy phép lao động tại Việt Nam được chia làm 02 trường hợp:

+ Trường hợp thứ nhất: Người nước ngoài nếu đang ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam chưa đủ 06 tháng thì tiến hành làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp tại nước ngoài. Pháp luật của mỗi nước  không giống nhau nên quy định cơ quan cấp lý lịch tư pháp là khác nhau.

Lưu ý: lý lịch tư pháp được cấp ở nước ngoài khi sử dụng tại Việt Nam để xin cấp giấy phép lao động yêu cầu phải làm thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Trường hợp thứ 2: Người nước ngoài có thời gian tạm trú liên tục tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì làm lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Tại Việt Nam cơ quan cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là Sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi mà người nước ngoài đang tạm trú.

 Ví dụ: Anh A là người Nhật Bản nhưng đang sống ở Hà Nội thì anh A phải đến Sở tư pháp thành phố Hà Nội làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp. Hoặc  anh A tạm trú ở Hải phòng hoặc Bắc Ninh thì anh A phải đến Sở tư pháp tỉnh Hải Phòng hoặc Bắc Ninh làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp.

Tham khảo thêm: