Lý lịch tư pháp là gì?

Cập nhật: 10:03 AM, 21/03/2014

Lý lịch tư pháp là gì? Phiếu lý lịch tư pháp là gì theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Lý lịch tư pháp  là tài liệu pháp lý thể hiện tình trạng pháp lý của một cá nhân được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia một mà cá nhân xin cấp mang quốc tịch hoặc được cấp tại một quốc gia khác mà cá nhân đó đang tạm trú. Lý lịch tư pháp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích trong thời gian cư trú hoặc tạm trú.

Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của luật Việt Nam tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo quy định tại Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp, có 2 loại Phiếu lý lịch tư pháp:

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.