Xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu?

Cập nhật: 10:15 AM, 21/03/2014

Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam ở đâu cấp theo quy định của pháp luật?

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp  Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp đều có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho những trường hợp sau:
- Công dân Việt Nam mà không xác định nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

- Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp sau:

  -   Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú tại Việt nam;
  -   Công dân Việt Nam đang cứ trú tại nước ngoài;
  -    Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

 

Chính vì vậy khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp mỗi cá nhân cần phải xác định xem mình thuộc đối tượng nào để xác định Cơ quan cấp lý lịch tư pháp là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hay Sở tư pháp.

 

Tin cũ hơn: