Thời hạn visa thị thực cho người nước ngoài theo quy định mới?

Cập nhật: 01:51 PM, 26/12/2014

Thời hạn của các loại visa thị thực Việt Nam được thay đổi từ năm 2015

Theo quy định tại Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định về thời hạn của thị thực như sau:

1. Visa Thị thực  Việt Nam có ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

2. Visa Thị thực  Việt Nam có  ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.

3. Visa Thị thực  Việt Nam có  VR có thời hạn không quá 06 tháng.

4. Thị thực ký hiệuVisa Thị thực  Việt Nam có ký hiệu   NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

5. Visa Thị thực  Việt Nam có  ký hiệu LĐ  có thời hạn không quá 02 năm.

6.Visa Thị thực  Việt Nam có ký hiệu  ĐT có thời hạn không quá 05 năm (Trước đây thị thực cấp cho nhà đầu tư không quá 3 năm)

7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.

8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.