Giới thiệu

Asimic Công ty tư vấn luật cho người nước ngoài

Asimic là công ty tư vấn doanh nghiệp và pháp lý được thành lập năm 2008 bởi Luật sư Nguyễn Minh Tiến, Luật gia Đặng Văn Hoàng và Luật sư Đỗ Đức Khánh