Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Mẫu số 09 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đươc ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động

Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài này được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu số 20 Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình biến động số lượng người lao động nước ngoài kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu số 19 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp

Mẫu báo cáo sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động

Mẫu số 13 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động

Mẫu giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài

Mẫu giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Mẫu số 6 điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014

Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư

Mẫu số 5 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của nhà thầu, chủ đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động về việc tuyển dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 4 kê khai nhu cầu sử dụng người nước ngoài trong hồ sơ mời thầu

Mẫu số 4: Về việc nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 2 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Biểu số 2 hành kèm theoThông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

© Bản quyền 2008-2022 - Công ty tư vấn Luật Asimic
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.3999.2220 / 0967.970.188
VPĐD: P7.3-7.4, lầu 7, tòa nhà Lộc Lê, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM
Điện thoại: 08.38329992 - 0903.103.889