Mẫu số 10 sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 03:32 PM, 12/12/2018

Mẫu số 10 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động. Mẫu này ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.