Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động ở đâu?

15/06/2018

Bạn Nguyễn Tuấn Hà ở Bắc Ninh và bạn Hoàng Văn Linh ở Hà Nội hỏi: Công ty tôi có một số chuyên gia người nước ngoài muốn xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam thì xin cấp giấy phép lao động ở đâu?

Để trả lời cho bạn Hà và bạn Linh cũng như nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài có cùng thắc mắc như trên chúng tôi xin trả lời trường hợp này như sau:

Theo quy định của Nghị định 102/2013/NĐ- CP  thì thẩm quyền cấp giấy phép lao động thuộc về cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh, thành phố. Theo đó cơ quan quản lý lao động ở đây được hiểu là các Sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất của các tỉnh, thành phố.

Chính vì vậy doanh nghiệp cần phải xem xét xem Công ty của mình nằm ở trong khu công nghiệp hoặc ngoài khu công nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp cần lưu ý không phải ở tỉnh, thành phố nào Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, nên trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động doanh nghiệp hãy liên hệ với Sở lao động tỉnh, thành phố mà doanh nghiệp có trụ sở chính để được biết doanh nghiệp mình làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan quản lý lao động nào.

Sau đây chúng tôi xin liệt kê việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động ở một số tỉnh như sau:

Doanh nghiệp tại Hà Nội:

- Doanh nghiệp có trụ sở các quận, huyện trên địa bàn thành phố xin cấp giấy phép lao động tại Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

- Doanh nghiệp có trụ sở tại các khu công nghiệp khu chế xuất thì làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh:

- Doanh nghiệp có trụ sở ở thành phố Bắc Ninh hoặc các huyện trên địa bàn tỉnh xin cấp giấy phép lao động tại Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

- Doanh nghiệp có trụ sở tại các khu công nghiệp khu chế xuất thì làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Ban quản lý các khu công nghiệp 

Doanh nghiệp tại Hưng Yên (Bao gồm cả trong và ngoài khu công nghiệp) làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

Cùng danh mục

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú tại Việt Nam

Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú tại Việt Nam bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( trong thời hạn 12 tháng),...

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;