Xin cấp lý lịch tư pháp

Điều kiện xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài?

Lý lịch tư pháp được Sở tư pháp tỉnh, thành phố cấp cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam với mục đích sử dụng vào việc làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động


Xin cấp lý lịch tư pháp ở đâu?

Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp thì Sở tư pháp các tỉnh thành phố là cơ quan cấp lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang tạm trú tại tỉnh và thành phố đó


Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp  là tài liệu pháp lý thể hiện tình trạng pháp lý của một cá nhân được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia một mà cá nhân xin cấp mang quốc tịch .