Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động ở đâu tại Hải Phòng?

Cập nhật:

Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động tại Hải Phòng 

Giấy khám sức khỏe (Giấy chứng nhận sức khỏe) đủ điều kiện làm việc là một tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo công văn số 143/KCB – PHCN & GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định.

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại Hải Phòng thì đến các bệnh sau tai Hải Phòng để khám:

  1. BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
  2. BVĐK Kiến An, Hải Phòng
  3. Viện Y học Biển
  4. BV Đại học Y Hải Phòng

 Tham khảo thêm: