Thủ tục xin cấp lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hà Nội

Cập nhật: 05:27 PM, 25/04/2016

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nội

Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 quy định trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Cụ thể như sau:

Điều kiện cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hà Nội

Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp điều kiện để cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hà Nội là phải đang tạm trú tại Hà Nội. Việc tạm trú thể hiện ở thời hạn visa hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài và đã đăng ký tạm trú với công an phường nơi người nước ngoài đang tạm trú tại  Hà Nội. Việc đăng ký tạm trú thể hiện trên sổ khai báo tạm trú hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú do Công an, phường, nơi người nước ngoài đang ở cấp.

Hồ sơ cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hà Nội

1.  Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu.

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

3. Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú 

 Đối với trường hợp ủy quyền thì cần nộp thêm giấy tờ sau:

4.  Bản chính Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật (được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật)

5. Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được ủy quyền.

Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng được