Gia han giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Asimic nhận tư vấn và làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tại Hà Nội và thành phố HCM.


Thu tuc gia han giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ- CP Chính phủ thì hện tại trong văn bản luật đã bỏ khái niệm "Gia hạn giấy phép lao động" mà thay vào đó là khái niệm và thủ tục "Cấp lại giấy phép lao động". 


Thong tu so 03/2014/TT-BLDTBXH huong dan thi hanh Nghi dinh so 102/2013/ND-CP.

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

  Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP -  thủ tục xin cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động 


Dich vu gia han visa 1 thang cho nguoi nuoc ngoai

Dịch vụ gia hạn visa 1 tháng cho người nước ngoài

Visa 1 tháng là loại thị thực ngắn hạn được cấp cho người nước ngoài với mục đích du lịch, thăm thân hoặc đang chờ hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. 

Luat ly lich tu phap Viet Nam 2009

Luật lý lịch tư pháp Việt Nam 2009

Luật lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Luật Lý lịch tư pháp có 6 chương và 56 điều.